ברוכים הבאים לזרע שמשון - האתר הרשמי

זרע שמשון - רבנו שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני נ"ע שימש ברבנות בארבע קהילות באיטליה ובסוף ימיו בעיר רג'ו אמיליה. רבנו נפטר בשנת תקל"ט 1779 בעיר רג'ו שבאיטליה. הספדים רבים נערכו לכבודו ומהם ניכר גודל האהבה והערצה שהיה לבני קהילות איטליה אליו.

חכמי דורו כתבו דברים מופלאים במעלתו, כמו כן גאון הגאונים החיד"א (רבי חיים יוסף דוד אזולאי בן רבי יצחק רפאל זרחיה) מעיד על רוב חסידותו וקדושתו ושהיה מומחה בלימוד תורת הקבלה ואף בקבלה מעשית. רבינו חי בתקופת האור החיים הקדוש (רבי חיים בן עטר בן רבי משה), והיה בידידות עמו.

רבינו לא השאיר אחריו זכר בעולם, היות ובנו יחידי נפטר עליו בחייו, וכך הוא מעיד בהקדמת ספרו, כי היות ואינו זוכה להשאיר זכר בעולם מוכרח הוא להשאיר איזה שהוא זכרון בעולם, ומשום כך עושה את הספר וקורא את שמו זרע שמשון, כי זה זרעי וזכרי. ואכן הדפיס את הספר שנה לפני פטירתו.

services_image

רבנו ממשיך בהתרגשות ופונה בבקשה ותחינה לתלמידיו שיעשו עמו חסד ונחת לרוחו ונשמתו על ידי שילמדו ויעסקו בחידושי תורתו, למען יהיו שפתותיו דובבות בקבר, ומבטיח שמי שיעשה עמו גמ"ח, הקב"ה יעשה עמו גמילות חסדים ויזכה להתברך במיטב הברכות, בנים, נחת, בריאות, פרנסה, עושר, כבוד.

אלפים זכו לישועה בזכות הלימוד והסיוע בהפצת דברי תורתו.

מקרה זה הוא נדיר בכל הספרות התורנית ואין לה אח ורע, צדיק שלא זכה לשום זכר בעולם, לא בנים ולא קבר, מבקש טובה, ומבטיח ומברך את מי שיעשה את בקשתו בברכות מיוחדות שכולם זקוקים להם.

מי אינו רוצה לקיים את רצונו?! מי אינו רוצה לזכות להבטחתו וברכתו?!

'האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון', שם לעצמו מטרה להנגיש את הספרים וחידושי תורתו לפני הלומדים על ידי מגוון פעילויות.

למתן תרומה להמשך קריאה
דילוג לתוכן